Home :: Tacks

Tacks

products

  •  per page
1633 Texas Outline Nail
379 Mini Nail Star
TAB-.5-1846 Tack, Small Round Star
1633 Texas Outline Nail 379 Mini Nail Star TAB-.5-1846 Tack, Small Round Star
SKU: 1633
SKU: 379
SKU: TAB-.5-1846
Out Price: $0.50
Out Price: $0.40
Out Price: $0.50
Quantity
Quantity
Quantity
     
 
TAB-7/8-1849 Tack, Shotgun Shell
TAC-1 3/8-1850 Tack Fleur De Lis
TAC-1-1889 Tack, 1" Clavo
TAB-7/8-1849 Tack, Shotgun Shell TAC-1 3/8-1850 Tack Fleur De Lis TAC-1-1889 Tack, 1" Clavo
SKU: TAB-7/8-1849
SKU: TAC-1 3/8-1850
SKU: TAC-1-1889
Out Price: $0.75
Out Price: $1.50
Out Price: $0.80
Quantity
Quantity
Quantity
     
 
TAN-5/8-0813 Horseshoe Star Tack
Tan-5/8-0815 Cross Tack
TAN-5/8-0817 Star Tack
TAN-5/8-0813 Horseshoe Star Tack Tan-5/8-0815 Cross Tack TAN-5/8-0817 Star Tack
SKU: TAN-5/8-0813
SKU: TAN-5/8-0815
SKU: TAN-5/8-0817
Out Price: $0.50
Out Price: $0.50
Out Price: $0.50
Quantity
Quantity
Quantity
     
 
TAN-7/8-1845 Tack, Buffalo Nickel
TAN-7/8-1847 Tack, Indian Head Nickel
TAN-7/8-1845 Tack, Buffalo Nickel TAN-7/8-1847 Tack, Indian Head Nickel
SKU: TAN-7/8-1845
SKU: TAN-7/8-1847
Out Price: $0.75
Out Price: $0.75
Quantity
Quantity
   
  •  per page